ایجاد فضای سبز ، نگهداری فضای سبز ، خدمات باغبانی ، چمن کاری و نکاتی در رابطه با خاک


در خصوص طراحی و ایجاد فضای سبز ، نگهداری فضای سبز ، خدمات باغبانی و چمن کاری لازم است تا در ابتدا نکاتی در رابطه با خاک و انواع خاک بیان شود .


خاک


خاک با تجزیه ی سنگ های به اصطلاح مادر و متأثر از عوامل مختلف حاصل می شود .

خاک هم از نظر شیمیایی و هم از نظر فیزیکی در رشد گیاهان مؤثر بوده و به هر حال مواد غذائی مورد نیاز برای

پرورش گیاه را در اختیار ریشه قرار می دهد .


در خدمات باغبانی خاک از نظر اندازه شامل شن ، سلیت و رس است .


ذرات جامد خاک با قطر بین 2 تا 5 میلی متر شامل شن و سلیت می شود .


ذرات از 2 میلی متر نیز رس موجود در خاک است .
بافت خاک


در خدمات باغبانی نسبت درصد ذرات خاک به همدیگر را بافت خاک می گویند .


ساختمان خاک


نحوه ی قرار گرفتن ذرات تشکیل دهنده ی خاک را در خدمات باغبانی ، ساختمان خاک گویند .


هوای خاک


جهت رشد گیاهان وجود هوا در خاک امری ضروری است . در نگهداری فضای سبز حداقل میزان هوای خاک 10 تا 25

درصد حجم کل خاک است .


در خدمات باغبانی ، خاک مناسب باید بتواند گیاه را استوار نگاه داشته و مواد غذائی مورد نیاز گیاه را تأمین نماید .
انواع خاک


الف - خاک رسی


خاکی است که بیش از نیم آن از ذرات رس تشکیل شده است .


ویژگی های خاک رسی :


1- سختی زیاد در باغبانی


2- قدرت نگهداری آب در آن بسیار زیاد است .


3- دیر گرم می شود .


4- سبز شدن و رشد گیاهان در این خاک بسیار کند صورت می گیرد .


5- معمولاً پس از آبیاری در خدمات باغبانی "سله" می بندند . (سله یک لایه غیر قابل نفوذ آب است)


6- در نگهداری فضای سبز پس از هر بار آبیاری باید نسبت به سله شکنی با وسایل و ابزار اقدام گردد .


ب - خاک شنی


خاکی است که 80% آن از شن تشکیل شده است .


ویژگی های خاک شنی :


1- قدرت نگاه داشتن آب در این خاک کم است .


2- خاک شنی زود گرم می شود .


3- در خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز بستر مناسبی برای قلمه های گیاهان می باشد .


4- میزان حاصلخیزی آن به مقدار رس ، آهک و هوموسی دارد که با آن مخلوط می شود .


مثلاً در نگهداری فضای سبز لازم است تا رفته رفته آهک و هوموس را به این خاک اضافه نمود .


ج - خاک شنی - رسی


خاکی است که از ترکیب 20 تا 30 درصدی رس و شن می باشد یا بالعکس که آن را در خدمات باغبانی و نگهداری

فضای سبز خاک رسی - شنی می گویند .


ویژگی های خاک شنی - رسی :


1- در صورت وجود مقدار مناسب آهک درون خاک بهترین نوع خاک باغبانی و نگهداری فضای سبز است .


د - خاک هوموسی


هوموس ماده ای است تیره رنگ که از تجزیه و تخمیر مواد آلی گیاهی یا حیوانی ایجاد می گردد .


ویژگی های خاک هوموسی :


1- نرم و قابل نفوذ آب و هوا است .


2- زود گرم می شود .


3- در خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز ، حفظ آب در آن زیاد است .


ه - خاک آهکی


خاکی است که حاوی آهک ، شن و رس است .


ویژگی های خاک آهکی :


1- عملیات باغبانی و نگهداری فضای سبز در آن به راحتی امکان پذیر است .


2- در خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز عملیات شخم زنی به آسانی در آن صورت می گیرد .


3- این خاک زود گرم می شود .


4- کود حیوانی برای این خاک در خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز بسیار مناسب است .خاک مناسب جهت کاشت انواع درختان بر اساس

اقلیم محیطی


نظر به شناخت انواع خاک که در بالا بیان گردید در زیر به بیان خاک مناسب برای چند نمونه از درختان خواهیم

پرداخت :(این نکات در خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبزز حائز اهمیت است)


نکته : به طور کلی خاک شنی - رسی به همراه آهک و کود حیوانی بهترین نوع خاک مناسب باغبانی برای رشد و نمو

درختان است .


خاک مناسب برای درخت گلابی


در خدمات باغبانی ، درخت گلابی در کل نسبت به نوع خاک خود بسیار حساس است . جهت ثمره دادن به خاک نفوذ

پذیر در زیر میل دارد . بیشترین علاقه درخت گلابی به زمینن هایی با خاک دستی است .


خاک مناسب برای درخت سیب


برای انتخاب خاک مناسب برای درخت سیب در خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز باید توجه داشت که این گونه

ی گیاهی به خاک حاصلخیز و سرشار از مواد آلی نیازمندد است .


بهترین نوع خاک برای درخت سیب خاک شنی - رسی است که با کود دامی و مواد آلی به خوبی تقویت گردد .

به طور کلی در خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز درخت سیب برای مناطق خنکک تر مناسب است .


خاک مناسب برای درخت زردآلو


در ایجاد فضای سبز خاک قابل نفوذ ، سبک ، عمیق و کم رطوبت برای درخت زردآلو مناسب است .


خاک مناسب برای درخت هلو


در ایجاد فضای سبز خاک سنگین اصلاح شده با کود دامی و کود سبز برای درخت هلو بسیار مناسب است .


خاک مناسب برای درخت آلو


در ایجاد فضای سبز خاک عمیق شنی عاری از نمک و غنی از پتاس برای کشت درخت آلو مناسب است .


خاک مناسب برای درخت گیلاس :


در ایجاد فضای سبز خاک عمیق با قابلیت نفوذ بالا و غنی شده با کود شیمیایی و پوسیده ی دامی برای درخت گیلاس

مناسب است .


خاک مناسب برای درخت خرما


در ایجاد فضای سبز ، درخت خرما نسبت به سختی و نمک درون خاک مقاومت بالایی نشان می دهد و در خدمات

باغبانی
و نگهداری فضای سبز اساساً جهت رشد خود ازز نظر خاک زیاد حساس نیست .


خاک مناسب مرکبات


خاک شنی - رسی مناسب ترین نوع خاک در خدمات باغبانی برای مرکبات می باشند . اگر این خاک با کود شیمیایی و

کود سبز یا کود دامی غنی شود ، میزان حاصلخیزی خاک و رشد گیاه افزایش می یابد .


خاک مناسب برای زیتون


در خاک های ضعیف و کم بضاعت نیز درخت زیتون رشد می کند . اما مناسب ترین نوع خاک خدمات باغبانی برای

درخت زیتون ، خاک های شنی - رسی عمیق است .


نکته : خاک غنی از آهک و قلیایی مناسب ترین محصول درخت زیتون را می دهد .


خاک مناسب برای انگور


در ایجاد فضای سبز ، درخت انگور به خاک عمیق ، حاصلخیز و سبک نیاز دارد . درخت مو با خاک رسی پیوند خوبی

برقرار می کند و نتیجه ی آن نیز در نگهداری فضای سبز مناسب تر است .


خاک چمن در چمن کاری


در صورتی که برای ایجاد فضای سبز خاک محل مورد نظر چمن کاری متراکم باشد می توان پیش بینی نمود که رشد

چمن در آن به کندی صورت می گیرد .


در خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز ، خاک متراکم چمن کاری را باید با اضافه نمودن انواع خاک های مناسب

اصلاح نمود .


در خدمات باغبانی ، ایجاد فضای سبز و چمن کاری میزان عمق خاک بسیار اهمیت دارد .


جالب است بدانید که ریشه ی چمن امکان رشد تا 1 متر درون خاک را نیز دارد .. بنابراین در خدمات باغبانی و چمن

کاری خاک عمیق برای چمن کاری بسیار مناسب و ایده آل می باشد .


در خصوص سبک یا سنگینی خاک باید گفت که خاک مناسب برای چمن کاری خاکی است که نه خیلی سبک و نه

خیلی سنگین باشد.


توجه به این نکته در ایجاد فضایی سبز و نگهداری فضای سبز حائز اهمیت است .


در خدمات باغبانی از نظر نوع خاک مناسب برای چمن کاری باید گفت که خاک مناسب خاک رسی - شنی است .


نکته : چمن کاری در خاک های تنها شنی موجب زردی رنگ چمن روئیده خواهد شد .


نکته : در خدمات باغبانی ، چمن کاری در خاک های رسی به هیچ وجه توصیه نمی گردد .


نکته : در خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز ، اصلاح خاک های اسیدی را با اضافه نمودن مقداری آهک می توان

انجام داد .


اصول چمن کاری - کاشت


مراحل چمن کاری در خدمات باغبانی و ایجاد فضای سبز :


1- آماده سازی زمین و تسطیح آن


این کار در خدمات باغبانی با شخم ، دیسک ، لودر و غلطک زدن صورت می گیرد .


2- انتخاب بذر مناسب چمن کاری با توجه به نوع اقلیم در خدمات باغبانی و ایجاد فضای سبز


3- بذر پاشی اصولی بر اساس استاندارد چمن کاری


4- پوشاندن روی بذر ها با مالچ یا کود دامی پوسیده ی گاوی


5- غلطک زدن مجدد در خدمات ایجاد فضای سبز


6- آبیاری


نکته : لازم است تا نقاطی که در آن چمن نروئیده است مجدداً چمن کاری شود تا فضا یک دست شود .


آماده نمودن زمین جهت چمن کاری در خدمات

باغبانی
و ایجاد فضای سبز

لازم است تا در چمن کاری زمین کاشت چمن ، نرم ، فشرده و سطح همواری داشته باشد .


عملیات تهیه ی بستر کاشت جهت ایجاد فضای سبز :


1- خاک برداری و خاک ریزی در طراحی و ایجاد فضای سبز (در صورت نیاز)


2- پاک سازی زمین از بقایای علف هرز یا گیاهان دیگر


3- افزودن مواد کود دامی


نکته : عمق خاک مناسب در باغبانی و نگهداری فضای سبز برای چمن کاری باید حداقل 30 سانتی متر در نظر گرفته

شود .


غلطک زدن خاک چمن جهت چمن کاری در ایجاد

فضای سبز


پس از پایان عملیات تسطیح زمین در خدمات باغبانی لازم است تا سطح خاک به خوبی کوبیده شود . این کار بهتر

است تا با استفاده از غلطک های سنگی یا آهنی سبک صورت گیرد .


به طور کلی در خدمات باغبانی ، نگهداری فضای سبز و ایجاد فضای سبز غلطک زدن خاک چمن هم در ابتدای چمن

کاری و هم در پس از کشت باید صورت گیرد .


نکته : غلطک زدن خاک چمن در چمن کاری می تواند برای دفعه ی سوم (پس از ریشه زدن بذر چمن ها) نیز صورت

گیرد . در خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز این کارر باعث استحکام ریشه ی چمن درون خاک می شود .


کاشت بذر در چمن کاری


بهتر است تا عملیات بذر پاشی در ایجاد فضای سبز و چمن کاری در ماه های ابتدایی بهار یا پاییز توسط بذر افشان

های مخصوص صورت گیرد .


نکته : در خدمات باغبانی و ایجاد فضای سبز بذر پاشی با دست باید به میزان مشخص صورت گیرد .


نکته : میزان مورد نیاز بذر (آفریقایی) برای چمن کاری به مقدار 15 تا 20 گرم در هر متر مربع است .


نکته : مقدار بذر مورد نیاز در ایجاد فضای سبز برای چمن هلندی و ایرانی به مقدار 15 تا 20 گرم در هر متر مربع است .وجین علف هرز چمن


پس از سبز شدن چمن و چمن کاری باید حداقل 3 مرتبه نسبت به وجین علف های هرز چمن اقدام شود . این کار

یکی از مراحل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز می باشد .


انواع علف های هرز چمن


1- علف های هرز یک ساله که با وجین دائمی چمن ها در خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز به مرور زمان از بین

خواهند رفت .


2- علف های هرز دائمی که در خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز یا با دست باید کنده و وجین شود یا با استفاده

از موادشیمیایی و یا توسط علف کش های موجود درر بازار


نکته : در سال اول کشت چمن بهتر است تا وجین علف های هرز با دست صورت گیرد .


انواع خاک جهت کاشت گل های زینتی


در طراحی و ایجاد فضای سبز انواع خاک برای کاشت گل ها به ترتیب زیر است :


1-خاک برگ معمولی


در خدمات باغبانی جهت تهیه ی خاک برگ لازم است تا در فصل پاییز و هنگام برگ ریزان درختان نسبت به جمع آوری

برگ ها و توده نمودن آن در یک گودال اقدام شود .


پس از این کار باید توده برگ مدفون را آبیاری نمود و فشرده سازی کرد . قدم بعدی افزودن کود اوره به این توده و

اضافه نمودن مجدد برگ خشک به آن است .


با گذشت زمان ، میکروب های موجود در خاک و برگ به تخمیر برگ ها پرداخته و علاوه بر ایجاد حرارت ، توده ی برگ

خشک را به هوموس تبدیل می نماید .


نکته : جا به جایی هر 3 تا 4 ماه یک مرتبه توده ی برگ به افزایش کیفیت خاک برگ کمک می نماید .


نکته : به طور میانگین 8 تا 12 ماه بعد از عملیات فوق امکان استفاده از توده برگ خشک به عنوان خاک برگ برای

ایجاد فضای سبز فراهم می شود .


نکته : در خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز بهترین برگ خشک برای تهیه خاک برگ ، برگ درختان میوه است .


2- خزه پوسیده


تهیه ی خاک خزه پوسیده شبیه فرآیند مورد استفاده برای تهیه ی خاک برگ معمولی است .


3- خاک چمن


خاک چمن شامل رس ، شن و مقدار مورد نیاز آهک و هوموس است .


برای تهیه ی خاک چمن ، با استفاده از بیل پهن باید چمن و خاک زیر آن را در محلی توده نمود .


در طول یک سال لازم است تا 3 تا 4 مرتبه نسبت به جا به جایی این توده اقدام شود . این خاک در خدمات باغبانی

برای گیاهان در گلدان و نیز نخل و درخت مرکباتت بسیار فایده دارد .


4- خاکروبه و کمپوست


برای تهیه ی این نوع از خاک لازم است تا خاکروبه ی فضای باغچه را در محلی توده نموده و در صورت امکان هر چند

روز یک مرتبه مقداری از ادرار چهارپایان را تا 4 ماه روی توده بریزیم . این توده را در طول یک سال جا به جا کرده و تا

مدت یک سال صبر نمائیم .


خاک حاصله ، خاک بسیار قوی می باشد که در سبزی کاری و گلکاری مورد استفاده قرار می گیرد .


5- خاک کوش


این خاک ترکیبی است از خاک برگ معمولی پوسیده و کود حیوانی و خاک کشت . این خاک در نگهداری فضای سبز

برای حفظ گیاهان در فصل سرما مورد استفاده قرار گرفته وو با نام خاک کوش در گل کاری و سبزی کاری مورد استفاده

قرار می گیرد .


6- ماسه


خرده سنگ های حاصله از فرآیند طبیعی موجب ایجاد ماسه می گردد . بد نیست بدانید بهترین نوع ماسه آن است که

از بستر کف رودخانه جمع آوری شود .(به دلیل عدم وجودد آهک و درجه ی خلوص)


نکته : ماسه تقریباً فاقد هرگونه مواد غذایی برای گیاه است و تنها از این بابت که محیطی است بدون استعداد رشد

قارچ و علف هرز مورد اهمیت است .


7- خاک باغچه


خاکی است که قبلاً در آن کشت صورت گرفته و رنگ آن تیره است که این ناشی از وجود هوموس درون خاک است .


نکته : در خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز این خاک مناسب برای گلکاری است .


استاندارد تهیه خاک مناسب برای کشت گل های زینتی


خاک را باید از نظر خاصیت فیزیکی و شیمیایی مورد بررسی قرار داد .


خاصیت فیزیکی خاک : شامل وزن خاک ، میزان قابلیت جذب و نفوذ آب


خاصیت شیمیایی خاک : میزان مواد موجود درون خاک است .


نکته : در خدمات باغبانی و ایجاد فضای سبز جهت کشت گل های زینتی خاصیت های فیزیکی خاک مهم تر از خاصیت

شیمیایی خاک است .


خاک مناسب گلدان


در خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز برای ترکیب خاک مناسب گلدان بهتر است تا از ترکیب زیر استفاده شود :


2 پیمانه خاک رس + 1 پیمانه ماسه + 1 پیمانه هوموس + 1 پیمانه کود گاوی


نکته : جهت پیش گیری از سله بستن خاک بهتر است تا به طریق زیر اقدام شود :


1- برای پرورش قلمه های ریشه دار و نهال بذری در خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز : یک قسمت ماسه + یک

قسمت خاک لیمویی + یک قسمت خاک برگ معمولی


2- برای پرورش درختان و درختچه های گلدانی در نگهداری فضای سبز : یک قسمت خاک برگ معمولی + یک قسمت

ماسه + دو قسمت خاک لیمویی


انواع بیل در باغبانی


بیل در خدمات باغبانی مورد استفاده های مختلفی قرار می گیرد. مانند عملیات شخم زدن و برگرداندن خاک و نیز

تسطیح زمین و ساخت مرز محل آبیاری


به طور کلی در خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز بیل را به چهار دسته و نوع تقسیم می نمایند .


1- بیل ساختمانی : جهت تسطیح زمین و ساخت محدوده ی آبیاری در ایجاد فضای سبز به کار میرود . این نوع از بیل

مستطیل مربع بوده و در قسمت وسط آن کمی فرورفتگی وجود دارد .


2- بیل پاروئی : شبیه بیل های ساختمانی است و مربع شکل می باشد . قسمت آهنی آن به شکل منحنی است .


3- بیل نوک باریک : به شکل ذوزنقه بوده و حدفاصل دو قاعده ی آن حدود 40 سانتی متر است . از این بیل در

خدمات باغبانی جهت شخم زدن استفاده می گردد .


4- کج بیل یا فوکا : بخش آهنین آن به شکل مستطیل مربع یا مثلثی شکل است که نسبت به دسته بیل زاویه 60

درجه دارد . از این بیل در نگهداری فضای سبز برای وجین و سله شکنی استفاده می شود .


اصول و استاندارد شخم زدن خاک با بیل در نگهداری فضای سبز


در خدمات باغبانی و گلکاری شخم زدن خاک تنها به وسیله ی بیل ممکن است .


در نگهداری فضای سبز عملیات شخم زنی جهت بیرون کشیدن سنگ و کلوخ موجود در خاک و نیز از بین بردن علف

های هرز و هوا دهی به خاک صورت می گیرد .


در نگهداری فضای سبز بهتر است عملیات شخم زنی در فصل پاییز و یا در ابتدای فصل زمستان انجام گردد .


علت این امر آن است که شرایط جوی مثل سرما و برف موجب پوک شدن کلوخ و توده های خاکی می شود .


در فضاهایی که لازم است تا گیاهان نباتی ریشه دار مثل یاس خوشه ای کاشته شود لازم است تا خاک را به اندازه ی

سه بیل برگرداند تا حداقل خاک تا 50 سانتی متر نرم گردد .


نکته : در خدمات باغبانی شخم زدن خاک با بیل باید موجب زیر و رو شدن کامل خاک گردد به این معنی که بیل

محتوی خاک را 180 درجه چرخانده و به خوبی زیر و رو نمود .


نکته : کلوخ موجود در خاک را باید به وسیله ی ضربه ی پشت بیل خرد نمود .


نکته : در خدمات باغبانی به خصوص تهیه ی بستر کاشت گل و سبزی از بیل استفاده می گردد .


سامانه جامع خدمات فنی و تأسیساتی کارنید ارائه دهنده ی بیش از 150 خدمت فنی و تخصصی است .


خدمات باغبانی ، طراحی و محوطه سازی فضای سبز ، نگهداری فضای سبز و آبیاری قطره ای بخشی از خدماتی است

که توسط تکنسین های فضای سبز کارنید انجام می گردد .


شما می توانید به سه روش زیر نسبت به ثبت سفارش فضای سبز و خدمات باغبانی اقدام نمایید .


1- ثبت سفارش آنلاین در سایت www.karneed.com


2- ثبت سفارش از طریق اپلیکیشن کارنید (قابل دانلود در اپ استورها)


3- تماس با خط ویژه سفارشات 49272-021

گردآوری در واحد تولید محتوای کارنید