کارنید
سامانه جامع خدمات فنی و تاسیساتی کشور

مراجعه تکنسین←تماس اپراتور←سفارش

تهران

دسترسی آسان به تکنسین ها در هر نقطه از شهر